Napovednik

O kud Adoramus

Mešani pevski zbor
Ustanovljen je bil leta 1987 na pobudo zborovodje Marjana Grdadolnika...
Mladinski zbor
Mladinski pevski zbor sv. Nikolaja že več let prepeva pri nedeljskih bogoslužjih...
Otroški zbor
Otroški pevski zbor KUD Adoramus že četrto leto prepeva pod vodstvom Neže...
Sekstet
Sekstet Adoramus je pred dobrimi desetimi leti nastal zaradiprijateljstva in ljubezni do petja....
Animatorji
V Dolnjem Logatcu smo z oratijem pričeli leta 1993, vsako leto se ga udeleži prek 100 otrok..
Dirigent
Marjan Grdadolnik kot pedagog deluje na Glasbeni šoli Logatec, kjer poučuje klarinet...

Sledite nam